Odszedł Karol człowiek o olbrzymiej wrażliwości i wielkim sercu.